A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására.

A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Kft.-t vesz részt.

A pályázattal a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas és/vagy nagycsaládos természetes személyek, támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) beszerzésére.

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. Amennyiben a nyugdíjas és a nagycsaládos magánszemélyek pályázati igénye nem meríti ki az adott régió támogatási keretét, abban az esetben az adott régión belül lakhellyel rendelkező bármely magánszemély nyújthat be pályázatot.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének vagy lezárásának pontos idejéről.

A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:
• A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000 Ft/ háztartási nagygép;
• A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 35.000 Ft/ háztartási nagygép;
• A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/ háztartási nagygép.

A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával. A Támogatói Okirat hiányában, nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlásához támogatás nem vehető igénybe. A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a

Pályázó a háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlásakor, a kereskedőnek egy összegben köteles kifizetni.

Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi háztartási nagygép cseréhez nyújtható támogatás:
• hűtőszekrény vagy
• kombinált hűtőszekrény vagy
• fagyasztószekrény vagy
• fagyasztóláda.

A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia, vagy minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni. A cserével elérhető megtakarítási adatokat a pályázati portál automatikusan határozza meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási készülék és a kiválasztott, megvásárolandó készülék adatai alapján.

A pályázatok a megjelenést követően 2016. július 04. – 2016. szeptember 07. időszakban, vagy a forrás kimerüléséig nyújthatók be a Pályázati Útmutatóban rögzített területi bontásban. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen. A pályázókat pályázati díj nem terheli.

(forrás: hgcs-2016.nfsi.hu)