Mi az a mikrohitel?

A mikrohitel egy speciális visszatérítendő támogatás, mely elsősorban a nem bankképes, de piac- és életképes vállalkozások fejlesztéseinek finanszírozására szolgál. Emellett természetesen azon vállalkozások is igénybe tudják és szokták venni, amelyek már régóta működnek.

Kiknek ajánljuk?

Kezdő vállalkozásoknak, melyek banki forrásban még nem képesek részesülni, illetve fejleszteni vágyó működő mikrovállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek megfelelő banki kapcsolatokkal, vagy a bankinál kedvezőbb feltételek mellett szeretnének forráshoz jutni.

Mire lehet felhasználni?

 • ingatlanvásárlásra (akár 100%-ban!)
 • ingatlan építésére
 • ingatlan felújítására, átalakítására
 • új gépek, berendezések, eszközök beszerzésére
 • használt gépek, berendezések, eszközök beszerzésére
 • anyagok, áruk finanszírozására
 • bérleti díj finanszírozására
 • bérköltség finanszírozására
 • a szabad felhasználású mikrohitelt jogszabályba, vagy a konstrukció feltételeibe nem ütköző vállalkozói célokra

Hol és hogyan lehet igényelni?

Mikrohitel központ Pécs

Mikrohitelt Baranya megyében a Baranya Megyei Vállalkozói Központtól (BMVK Alapítvány) lehet igényelni az üzleti terv, valamint az igényléshez szükséges többi melléklet leadásával (bővebben ld. Mellékletek listája c. dokumentum). Az igénylés lépései röviden a következők:

 • fejlesztési koncepció átgondolása és kialakítása,
 • jogosultsági feltételek és részletek ellenőrzése a BMVK Alapítvány munkatársaival,
 • a mikrohitel igényléséhez szükséges dokumentumok letöltése, beszerzése,
 • üzleti terv kitöltése számítógéppel,
 • hiteligénylés benyújtása (személyesen),
 • egyeztetés a fedezetként felajánlott ingatlan értékeléséről a kijelölt értékbecslővel,
 • esetleges hiánypótlások leadása,
 • a beadott mikrohitel igénylések elbírálása,
 • értesítés a döntésről, illetve a további teendőkről.

Fontosabb paraméterek

Mikrohitel összege: 500 ezer Ft – 15 millió Ft
Futamidő: beruházási mikrohitel esetén 12-180 hónap
szabad felhasználású mikrohitel esetén 12-180 hónap
forgóeszköz mikrohitel esetén 12-36 hónap
Türelmi idő: beruházási mikrohitel esetén 2-36 hónap
szabad felhasználású mikrohitel esetén 2-36 hónap
forgóeszköz mikrohitel esetén 2-6 hónap
Kamat: évi fix 7,9%
Saját erő: 0% (nem kötelező)
Biztosítékok: ingatlanon alapított jelzálogjog, készfizető kezesség, felhatalmazás beszedési megbízásra, hitelbiztosítéki záradék bejegyzése ingatlan biztosításához

Az Országos Mikrohitel Program részleteit, így a pontos feltételrendszert a konstrukció leírása tartalmazza (ld. Mikrohitel konstrukció leírást).

Mekkora a törlesztőrészlet?

Szeretné látni előre, hogy milyen törlesztőrészletek merülnek fel a futamidő során? Kiváncsi arra, mit takar a banki gyakorlatban használt annuitásos törlesztésnél kedvezőbb lineáris tőketörlesztés? Használja mikrohitel kalkulátorunkat!

A mikrohitel kalkulátor használata:

Írja be a mikrohitel
összegét forintban!
(500 ezer - 15 millió Ft)

Állítsa be a futamidő
hosszát a csúszka
segítségével!

Állítsa be a tőketörlesztési türelmi idő hosszát a csúszka segítségével!

Kattintson a "Számol" feliratú gombra!

A kalkulátorral kapott eredmények kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek. Tekintve, hogy a kalkulátor standard 30 napos hónapokkal számol, míg a valóságban 28, 29, 30, ill. 31 napos egy hónap, ezért a futamidő során felmerülő kamatok a napi kamatszámítás és a hónapok napjainak száma miatt eltérnek a kalkulátorban szereplőktől. A tőketörlesztés során a kompenzációs tőke (első tőketörlesztés a kalkulátorban) az Országos Mikrohitel Program esetén az utolsó törlesztőrészletben kerül előírásra. A pontos törlesztőrészletet minden esetben az Ügyfeleknek megküldöt havi egyenleg értesítő tartalmazza!

Mikrohitel kalkulátor
Mikrohitel összege forintban
Ft
Futamidő hossza hónapokban
12 hónap
180 hónap
Türelmi idő hossza hónapokban
2 hónap
36 hónap

Gyakran ismételt kérdések

A mikrohitelt a futamidő alatt bármikor díjtalanul lehet elő-, illetve végtörleszteni. Az aktuálisan előírt havi törlesztőrészleten felüli teljesítés (előtörlesztés) az Ügyfél kérésére vagy a kintlévő tőkét csökkenti, vagy a következő törlesztőrészlet(ek) kiegyenlítésére szolgálhat.

Ugyanazon vállalkozásnak egyszerre több fennálló mikrohitele is lehet (darabszám korlátozás nincs). Az aktuálisan fennálló mikrohitel tőketartozás és az újonnan jóváhagyott mikrohitel együttes összege max. 45 000 000 Ft lehet, míg szabad felhasználású mikrohitelből egy vállalkozás max. 15 000 000 Ft kintlevőséggel rendelkezhet.

Igen, a Kisadózó vállalkozások tételes adóját választók is részesülhetnek mikrohitelben.

Nem, mivel a mezőgazdasági őstermelő sem tevékenysége szerint (mezőgazdasági tevékenység), sem a gazdálkodási formakódja alapján (GFO 233) nem részesülhet Országos Mikrohitel Program keretében nyújtott mikrohitelben.

Nem. A mikrohitel (ügyleti) kamata fix 7,9%, mely a futamidő alatt nem változik; amennyiben a futamidő során lejjebb, vagy feljeb megy a jegybanki alapkamat, a mikrohitel kamata változatlanul fix 7,9% marad. Árfolyamkockázat sincs, hiszen a mikrohitel forint alapú.

Igen. Beruházási mikrohitel esetén lehetősége van a vállalkozásnak, hogy a mikrohitel összegének max. 50%-áig forgóeszköz hitelcélt jelöljön meg az üzleti tervben és a megvalósítás során erre fordítsa a támogatást.

A COVID-19 pandémia negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében létrehozott szabad felhasználású mikrohitel a jogosultsági feltételek és a magyar jogszabályok betartása mellett tetszőleges célra fordítható, elszámolási kötelezettség pedig nem terheli a támogatást elnyert vállalkozást a mikrohitel felhasználása során.

Amennyiben a mikrohitelt igénylő vállalkozás ÁFA levonására jogosult ÁFA adóalany, úgy a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított (a projekt ÁFÁ-val csökkentett) nettó összköltsége, ezért a projekt költségvetését nettó módon kell megtervezni.

Amennyiben a mikrohitelt igénylő vállalkozás tárgyi mentes tevékenységet végez, vagy nem ÁFA adóalany, úgy a támogatás alapja a projekt le nem vonható ÁFA-val számított bruttó összköltsége, ezért a projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

Nem mezőgazdasági, vállalkozási (jövedelemtermelő) célra szolgáló ingatlan vásárolható mikrohitelből. Lakóingatlannak minősülő ingatlan (lakás, öröklakás, lakóház, stb.) vásárlása is finanszírozható mikrohitelből, amennyiben az ingatlan kizárólag a vállalkozás tevékenységét szolgálja.

Kizárólag a BMVK Alapítvány, valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hozzájárulásával lehet bérbe adni a mikrohitelből vásárolt és egyben a mikrohitel fedezetéül szolgáló ingatlant. A TEÁOR 6820 kódszámú tevékenység (Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) támogatható vállalkozói tevékenység.

A mikrohitel törlesztéseket a havonta e-mailben megküldött értesítő levél alapján szükséges utalni. Tekintve, hogy törlesztés típusa (maradványérték nélküli) lineáris, a havonta előírt kamat mértékét pedig az aktuálisan kintlévő tőke nagysága, a hónap napjainak száma, valamint a hónap utolsó napja (munkanapra esik, vagy sem) befolyásolják, a törlesztőrészletek minden hónapban különböznek (a lineáris törlesztés kedvezőbb, mint a bankok által alkalmazott annuitásos törlesztés).

A hiánytalanul leadott igénylés benyújtásától számított max. 35 napon belül születik meg a döntés; a támogató döntéshez mind a BMVK Alapítvány, mind a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Mikrohitel Bizottságának pozitív bírálata szükséges.

Amennyiben a visszaforgó alapként működő Országos Mikrohitel Alapban aktuálisan nem áll rendelkezésre elegendő forrás az igénylésre, úgy a fenti határidő a BMVK Alapítvány és az MVA döntéséig meghosszabbodhat.

A támogató döntésről minden esetben e-mailben értesítjük a mikrohitelt igénylő vállalkozásokat.