A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére.

Mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati prioritásokhoz. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):
• kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
• alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
• a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
• a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások
• eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése
• kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele.

Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható. A rendelkezésre álló keretösszeg 21 milliárd Ft.

Pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményeként
• új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek
• új K+F munkahelyek létesülnek
• új termék/technológia/prototípus jön létre.

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, valamint a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A beérkezett projektjavaslatok értékelése szakaszos elbírálással történik, az első benyújtási szakasz határideje 2016. augusztus 17.

(forrás: nkfih.gov.hu)