Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatására.

A pályázat célja az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 750 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően megvalósítandó programelem (a pályázónak mindkét elemet meg kell valósítania):

• Az őszi és a tavaszi tanulmányi félévben egy-egy, legalább 15 órás, a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmutató, tudományos illetve közéleti, elméleti témájú kurzus (szakkurzus) vagy gyakorlati ismereteket és tapasztalatot adó kurzus (szakszeminárium) megvalósítása.

• A kurzusról nyilvánosan elérhető prezentáció készítése, amit a disszeminációs táblázatban fel kell tüntetni.

A szakkurzus és a szakszeminárium nem lehet azonos a szakkollégisták számára előírt kötelező kurzuskínálattal! A
szakkurzust illetve a szakszemináriumot az adott szakterület elismert kutatóival, oktatóival együttműködve kell megvalósítani.

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:

• A szakkollégiumi tagok hazai (kivétel a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia) és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.
• A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.
• Nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek szervezése vendégelőadók bevonásával.
• A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok, foglalkozások szervezése.
• Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése.
• Kutatói klub létrehozása, működtetése.
• Hallgatói kutatási hálózatok kiépítése, meglévő hálózat bővítése.
• Tutori rendszer működtetése.
• Patrónusi rendszer kiépítése és működtetése.
• A szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása.
• A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően működő, az Oktatási Hivatal által bejegyzett, a 2015/2016. tanévben legalább 10, aktív egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagot felmutatni tudó szakkollégiumok.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)