Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a  köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására.

A pályázat célja a köznevelési és a kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 180.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 3A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató, stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő gyermek/fiatal lehet.
  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges gyermekek/fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
  • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 30 órás, kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 30 fő tehetséges gyermek/fiatal vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
– óvoda,
– általános iskola
– gimnázium,
– szakközépiskola,
– szakiskola,
– alapfokú művészeti iskola.

Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

  •  Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények/szervezetek, az alábbiak szerint:
– Az 1997. évi CXL törvény szerinti a 39. § (2) bekezdés alapján működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények,
– Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények, közművelődési civil szervezetek;
  • Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel;
  • Belső egyházi jogi személyek;
  •  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok oktatási profilú magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános vagy középiskolái.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)