A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tájékoztatási szolgáltatás” című (VP1-1.2.2-16 kódszámú) felhívás.

A művelet lehetőséget biztosít az agrárágazat szereplőinek naprakész ismeretek megszerzéséhez, kiemelten az aktuális szakmai és agrárpolitikai kérdésekre, az agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra, illetve a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos ismeretekre.

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók és a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelő tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban részt vevő célcsoportok számára:
• versenyképességük fokozásához,
• erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez,
• környezeti teljesítményük javításához,
• a klímaváltozás hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz,
• minőségi rendszerekhez és tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz,
• együttműködési készségük javításához szükséges tudásbázis gyarapításához és a tudásátadás fokozásához, ez által a vidéki gazdaság fenntarthatóságához.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be akik:
a) a feladat ellátáshoz alkalmas, működőképes szervezeti és vezetési struktúrával rendelkeznek, melynek igazolására Minőségirányítási Rendszer tanúsítással rendelkeznek.
b) a tájékoztatási tevékenységet végzők részletes, a szakterület beazonosítására alkalmas tevékenységi naplót vezetnek. A tevékenységi napló vezetésére vonatkozóan a támogatást igénylő köteles a támogatási kérelemhez kötelezettségvállalási nyilatkozatot benyújtani.
c) tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenység szervezésében és ellátásában tapasztalattal és referenciával rendelkeznek.
d) országos lefedettségű, megfelelően képzett szakemberekből álló ügyfélszolgálati hálózattal rendelkeznek: Budapest közigazgatási területén egy, Budapesten kívül járásonként legalább egy saját tulajdonú, bérelt vagy ingyenesen/térítésmentesen használatba vett ügyfélszolgálati hellyel (pl. IKSZT-ben ügyfélszolgálatot biztosító) és Budapest közigazgatási területén legalább egy fő, illetve Budapesten kívül járásonként legalább egy fő tájékoztatást nyújtó szakemberrel, számítógéppel, (mobil)telefonnal és (mobil)internet-hozzáféréssel rendelkeznek.
e) a tájékoztatási szolgáltatást ellátó munkavállalói részére rendszeres képzést biztosítanak. A képzés teljesítésére vonatkozóan a támogatást igénylő köteles a támogatási kérelemhez kötelezettségvállalási nyilatkozatot benyújtani.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,82 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016.  július 25. napjától 2018. július 24. napjáig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)