A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című (EFOP-3.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet.

Jelen konstrukció alapvető célja a köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkózást segítő szerepének megerősítése a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában, annak érdekében, hogy:
• a köznevelési rendszer részeként az óvoda alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai beilleszkedését és elősegítse a későbbi iskolai sikerességét
• a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekeket nevelő óvodák feltételrendszerének megerősítése annak érdekében, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés során az intézmények alkalmasak legyenek a magas színvonalú pedagógiai munkára
• a köznevelési intézmények (óvodák) pedagógiai módszerekben való megújulása annak érdekében, hogy minél inkább képesek legyenek a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes integrált nevelésére, későbbi oktatására
• képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességeinek erősítése (kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,2 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtása 2016. június 15-től 2016. július 29-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)