A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelmet benyújtására:

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
-igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
-a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az alábbi fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft.

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 9,35 Mrd Ft.
2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 3,35 Mrd Ft.
5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 6,98 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma:190 db

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
– 2016. október 5.
– 2017. január 5.
– 2017. április 5.
– 2017. július 5.
– 2017. október 5.
– 2018. január 4.
– 2018. április 5.
– 2018. augusztus 6.

(forrás:palyazat.gov.hu)