2016-ban a tanyán élők három célterületre, összesen 725 millió forintos keretösszegben pályázhatnak.

A regisztrációra, majd ezt követően a pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására 2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig van lehetőség.
Forráskimerülés esetén – amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az Földművelésügyi Minisztérium jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

A pályázati adatlapok kitöltését és véglegesítését követően lehet az adatlapokat és a nyilatkozatokat kinyomtatni, majd cégszerűen aláírva a mellékletekkel együtt legkésőbb a pályázati adatlap véglegesítését követő öt naptári napon belül kell postai úton megküldeni a Herman Ottó Intézet címére (1223 Budapest, Park utca 2.) egy eredeti és egy másolati példányban, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként.

(forrás: hoi.hu)