A Filmművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 5 témában.

1. Pályázati cél: Magyar és magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint „art” besorolású külföldi filmek forgalmazásának támogatása, az „art” -mozihálózat nézőinek filmművészeti értékekkel történő ellátása, az „art”-mozik programjának és közönségkapcsolatainak javítása érdekében.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%
Igényelhető támogatás összege: az összköltségvetés 50%-a, de maximum 1.500.000 Ft filmenként.

Pályázók köre: filmforgalmazó társaságok.    

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2016. október 31. között moziban vetített, a pályázat beadásának időpontjában az NMHH Nemzeti Filmiroda „art” besorolásával rendelkező filmek forgalmazási költségei.

Felhívják a pályázók figyelmét, hogy:
o jelen altémára egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy adatlapon csak egy film forgalmazási támogatására lehet pályázni,
o támogatott pályázatok esetén a kollégium a pályázati felhívásban megadott megvalósítási határidőnél későbbi időpontra szóló módosítási kérelmeket automatikusan elutasítja!

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Azoknak a filmeknek a forgalmazására pályázhat a forgalmazó, amelyek:
o az NMHH Nemzeti Filmirodától „art” besorolást kaptak és 2016. március 1. és 2016. október 31. között a mozik műsorán megtalálhatók,
o a Magyar Nemzeti Filmalaptól, az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumától, valamint az NKA Miniszteri keretéből a megpályázott filmre nem részesültek forgalmazási támogatásban,
o 2016. március 1. és 2016. október 31. között legalább 10 „art” moziban vetítésre kerülnek,
o jegybevétele a tervek szerint eléri az 1.000.000 Ft-ot (a jegybevétel összegét a pályázati adatlapon szereplő költségkalkuláció 4.2.2. sorában kötelező feltüntetni).

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o kópia, DCP gyártás, sokszorosítás,
o tiszteletdíj (kópiák feliratozása, fordítás),
o reklám- és propagandaköltségek (hirdetési-, reklámfelület, PR tevékenység, filmplakátok előállítása, internetes promóció),
o kiadvány grafikai tervezésének tiszteletdíja (plakát, molinó, kiadvány),
o kiadvány nyomdaköltsége (plakát, molinó, kiadvány),
o terembérleti díj (díszbemutató, közönségtalálkozó).

2. Pályázati cél: „Art”-mozik szakmai programjainak (magyar „art”-besorolású filmek, összeállított sorozatok, életműsorozatok, tematikus sorozatok, filmhetek, nemzeti filmnapok) és a programok promóciójának támogatására, az „art”-mozik programjainak és közönségkapcsolatainak javítása érdekében.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%
Igényelhető támogatás összege: „Art”-mozik vagy „art”-termet működtető mozi esetén a támogatás maximális mértéke mozinként az összköltségvetés 50%-a, de maximum 1. 000.000 Ft lehet.
A kollégium a támogatás összegét a rendelkezésre álló keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati igény alapján határozza meg.

Pályázók köre: belföldi „art”-mozik, „art”-mozitermeket működtető mozik üzemeltetői.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. július 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o előadók tiszteletdíja (vitavezető, meghívott művész, zsűri tag),
o filmkölcsönzési díjak,
o reklám, pr- és marketingköltségek (hirdetési költségek: megvásárolt papíralapú és online felületek),
o grafikai költségek (kiadványok, műsorfüzetek, plakátok),
o nyomdaköltség (kiadványok, műsorfüzetek, plakátok),
o szerkesztés tiszteletdíja (kiadványok, műsorfüzetek, plakátok).

3. Pályázati cél: Filmklubok támogatása a klasszikus és kortárs, hazai és egyetemes filmművészeti értékek megismertetése, a filmet értő és szerető közönség számának növelése, a filmnyelvet értő generációk nevelése érdekében.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft

Pályázók köre: a filmklubok működtetői, befogadói, szervezői (mozi, művelődési ház, iskola, egyéb szervezet, egyesület, alapítvány, illetve magánszemély) akiket, ill. amelyeket az NMHH Nemzeti Filmiroda nyilvántartásba vett.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. május 31.

Jelen altémára egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy adatlapon csak egy filmklub támogatására lehet pályázni.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o meghívott művész tiszteletdíja,
o előadó tiszteletdíja,
o rendezvényszervező megbízási díja,
o szakmai és technikai közreműködő megbízási díja,
o szerzői jogdíj,
o bérleti díj (vetítőterem, technikai eszközök),
o hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja,
o hagyományos és digitális filmkópia szállítási költsége,
o szerkesztés tiszteletdíja (kiadványhoz kapcsolódóan),
o grafikai tiszteletdíj (kiadványhoz kapcsolódóan),
o nyomdaköltség (kiadványhoz kapcsolódóan),
o szállásköltség,
o utazási költség,
o reklám-, pr- és marketingköltség.

4. Pályázati cél: Filmművészeti fesztiválok megrendezésének támogatása a legújabb hazai és nemzetközi filmművészeti értékek, irányzatok megismertetése, terjesztése érdekében.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%
Igényelhető támogatás összege: Az összköltségvetés maximum 80%-a lehet.
A kollégium a támogatás összegét a rendelkezésre álló keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati igény alapján határozza meg.

Pályázók köre: Hagyományokkal és nemzetközi ismertséggel rendelkező, országos hatáskörű filmfesztiválok rendezői: jogi személyek, egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.–2016. december 31.

Jelen altémára csak olyan fesztivállal, országos hatókörű filmszakmai rendezvénnyel lehet pályázni, mely legalább 2 éves múltra tekint vissza.

A pályázó nevezési díj címen 25.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o meghívott művész tiszteletdíja,
o meghívott előadó tiszteletdíja,
o zsűri, előzsűri tiszteletdíja,
o rendezvényszervező megbízási díja,
o szakmai és technikai közreműködő megbízási díja,
o szerzői jogdíj,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o bérleti díj (terem-, helyszínbérlet, technikai eszköz bérlése),
o technikai eszköz, audiovizuális felszerelés és teremberendezés költsége,
o reklám-, pr- és marketingköltség,
o szerkesztői tiszteletdíj (kiadványhoz kapcsolódóan),
o grafikai tiszteletdíj (kiadványhoz kapcsolódóan),
o nyomdaköltség (kiadványhoz kapcsolódóan),
o hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja,
o hagyományos és digitális filmkópia szállítási költsége.

5. Pályázati cél: A magyar filmművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%                                          

Pályázók köre: nemzetközi filmművészeti szervezetek magyar tagozatai.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o 2016. évi tagdíj.

A pályázó ebben az altémában csak tagdíjra pályázhat, a kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2016. július 8-án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)