A TÁMOP-2.3.6. „ Vállalkozz Itthon – Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása” program után hamarosan indulnak a GINOP-5.2.2 – Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása projektek.

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) által vezetett konzorcium Dél-Dunántúlon  (Baranya, Tolna, Somogy megye) valósítja meg az új programot „Vállalkozz Itthon Junior – Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása” című projektje keretében. 

A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására.  

Ki vehet részt a programban?

• A program az Ifjúsági Garancia Program részeként valósul meg, így elsősorban az álláskeresőként regisztrált fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.
• A programban 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok vehetnek részt.
• A programba más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani kívánó fiatalok jelentkezhetnek.
• Feltétel, hogy a jelentkező az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
• A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.
• A programba kerülők legalább 50%-a a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok közül kerül ki.
• Jelentkezhetnek a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.
• A 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők. A pályakezdő álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.  

A teljes program két komponens keretében valósul meg.

A programba kerülő fiatalok az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.  

A programba jelentkezés lehetősége várhatóan 2016 elején nyílik meg.

(forrás: http://www.vallalkozzitthon.hu/ginop522)