Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).

Ezzel lehetőség nyílik a civil szervezetek 2016. évi működésének támogatására.

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

• szövetségek,
• alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100 %-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet.

A rendelkezésre álló forrás 2 151 308 000 Ft az alábbi bontásnak megfelelően:

• szövetségek részére 4 %.
• egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96 %.
 

A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000 forint. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90 %. A pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-át saját forrásként szükséges vállalni.

A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2.000 Ft.

A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelenik meg minden kollégium tekintetében.

A pályázatok beadási határideje – attól függően, hogy ki melyik kollégiumhoz pályázik – 2016. január 4-7.

A pályázat benyújtási határideje (A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje):

• Közösségi környezet kollégium: 2016.01.04. 23:59
• Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 2016.01.07. 23:59
• Nemzeti összetartozás kollégium: 2016.01.05. 23:59
• Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 2016.01.05. 23:59
• Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 2016.01.06. 23:59
 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A szakmai programok támogatásához a pályázati kiírások meghirdetésére – a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése értelmében legalább 30 nappal a működési pályázat meghirdetése után – várhatóan 2015. december 28-án kerül sor.

A Pályázati kiírás http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalon érhető el.

(forrás: civil.info.hu)