A Felismerés Alapítvány pályázati hirdet „Szociális intézmények és dolgozóik, valamint magánszemélyek részére, akkreditált programokon való kedvezményes részvételre; valamint kihelyezett workshopok, előadások és tréningek kedvezményes szervezésére.

Pályázhat valamennyi magyarországi gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, valamint szociális-, nyugdíjas- és idősellátással foglalkozó intézmény; nonprofit-, civil- és egyházi szervezet intézményi szinten; valamint ezek dolgozói egyénileg vagy kisebb csoport is.
Pályázhat továbbá bármely magánszemély a nyílt szervezésű programokon való részvételre. Egyéni jelentkezők részére – megfelelő számú jelentkező esetén – nyílt szervezésű csoportot indítana.

A pályázat célja:

 • a kiégés megelőzése;
 • a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése;,
 • alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a munkaterületeken;
 • alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a dolgozók személyes egészségének védelmében;
 • az intézmények munkájának segítése;
 • az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése;
 • hozzájárulás az ellátás minőségének javításához;
 • az intézmény eredményességének javítása;
 • belső stressz csökkentése

A pályázat tárgya:

 • Akkreditált programok kedvezményes igénybevétele (az alábbiakban részletezett programok)
Ø Felkészítés esetmegbeszélő csoport vezetésére – tanfolyam
Ø Személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási tevékenység során – tréning
Ø A szakmai személyiség sokrétűségének támogatása a szupervízió, Bálint-csoport, coaching eszközeivel (csoportos szupervízió)

     
Szintén megpályázhatóak (kreditpontot nem biztosítanak):

 • Egyedi szervezésű programok: 4-6-8 órás workshop, előadás kedvezményes lebonyolítása
Ø … az intézmény programjához vagy munkatársi értekezletekhez kapcsolódóan, vagy
Ø … önálló programként.
 • 1 vagy több napos tréning kedvezményes lebonyolítása egyeztetett tematika alapján.

A kedvezmény mértéke: legfeljebb 65-40% –– legalább 10% (Proramonként más, létszámfüggő –– árak és kedvezmények listája megtekinthető az  I., II. és III. számú mellékletben.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.

Részletek és jelentkezés: http://www.felismeres.hu/felismeres.php?nt=31&ni=117

(forrás: felismeres.hu)