Az NKFIH részvételével megjelent az ERA-NET Infect-ERA program negyedik nemzetközi konzorciális kutatási pályázati fordulójának kiírása a szervezet honlapján (http://www.infect-era.eu/4th-call-2016).

A pályázat célja konzorciális formában végzendő nemzetközi kutatások támogatása a fertőző betegségek alábbi témaköreiben:

• A gazda-kórokozó kölcsönhatások vizsgálata, különös tekintettel a kórokozó-csoportok klinikailag kiemelkedő jelentőséggel rendelkező klónjaira, továbbá a gazdaszervezet fogékonyságára (pl. természetes immunitás, rizikó-populációk).

• Innovatív stratégiák kifejlesztése a klinikailag különös jelentőséggel bíró fertőzések diagnosztikájára és kezelésére vonatkozóan. Az antimikrobás kezelés optimalizációja (pl. perszonalizált kezelés, biomarkerek kifejlesztése az egyéni terápiás válasz prognosztizálására).

A pályázati rendszerben külön lehetőséget biztosítanak fiatal konzorciumvezetők számára (kritérium: a doktori fokozat megszerzése után legalább kettő és legfeljebb nyolc év).

A honlapon (http://www.infect-era.eu/4th-call-2016) a kutatási konzorcium felépítésére, a pályázat tartalmi és formai követelményeire, a beadási és elbírálási időpontokra vonatkozó minden információ megtalálható.

Az előpályázatok beadási határideje: 2016. március 17.

A teljes pályázat beadásának határideje (csak sikeres előpályázat esetén): 2016. július 15.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)