A Magyar Közlöny 2016. évi 9. számában január 22-én jelent meg a Kormány 1017/2016. (I. 22.) Korm. határozata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról.

Ennek értelmében a 2016. évi központi költségvetésből a programok megvalósításához 4680 millió forint, valamint a civil szervezetek, közintézmények, önkormányzatok és egyéb szervezetek programjai pályázati úton történő megvalósításához 7470 millió forint biztosításáról határoztak meg.

Valamint a 2017. évi központi költségvetésből a programok megvalósításához 520 millió forint, valamint a civil szervezetek, közintézmények, önkormányzatok és egyéb szervezetek programjai pályázati úton történő megvalósításához 830 millió forintot határoztak meg.

A  Kormány egyetért az  1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében tervezett programok megvalósításával, és felhívja az  1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon a programok megvalósításáról.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos a programok megvalósítása során kötelezettségvállalási joggal jár el. Az  Emlékbizottság működési feltételeinek biztosítását, a  programok megvalósítását, valamint a  pályázatok lebonyolítását a  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványon keresztül látja el, valamint rendelkezik a  Közalapítvány számára a  működési feltételek biztosítására, a  programok megvalósítására, valamint a pályázatok lebonyolítására rendelkezésre bocsátott források felett.

A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve gondoskodjon a 2016. évi központi költségvetésben a programok megvalósításához szükséges 4680 millió forint, valamint a civil szervezetek, közintézmények, önkormányzatok és egyéb szervezetek programjai pályázati úton történő megvalósításához szükséges 7470 millió forint biztosításáról. Továbbá a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a programok megvalósításához szükséges 520 millió forint, valamint – a programok finanszírozására rendelkezésre álló források figyelembevételével – a civil szervezetek, közintézmények, önkormányzatok és egyéb szervezetek programjai pályázati úton történő megvalósításához szükséges 830 millió forint rendelkezésre állásáról.

(forrás: kozlonyok.hu, Magyar Közlöny)