A Nógrád Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére.

A pályázat célja a Nógrád megyében, legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

Pályázaton részt vehet az, aki

• a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is- a Járási Hivatal által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott,
• vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
• vállalja, hogy önmaga foglalkoztatását:

– egyéni vállalkozás
– új induló társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként
– társas vállalkozáshoz való csatlakozással,
– társas vállalkozáshoz való csatlakozással oldja meg.

A támogatás forrása a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a Nógrád Megyei Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete.

A rendelkezésre álló forrás 55.000.000 Ft..

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatási támogatás, 2 millió forint vissza nem térítendő, 1 millió forint visszatérítendő formában. Amennyiben a pályázó az induló készletre is igényel támogatást, úgy a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető.

Előnyben részesül az a pályázat:

1.amely tartósan regisztrált álláskereső önfoglalkoztatására irányul
2.ahol a pályázó a pályázat adatlapjában vagy külön mellékelve részletes, kidolgozott, megalapozott, a reális piaci viszonyokat tükröző üzleti tervben mutatja be a tervezett tevékenységtől várható eredményeket
3.amely termelő tevékenység megvalósítására szól
4.amelynél a pályázatot benyújtó álláskereső rendelkezik a vállalkozás megvalósításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal
5.amennyiben a pályázathoz előszerződések, ígérvények kerülnek benyújtása, amelyek segítik a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával, piaccal történő ellátottságát.
6.amely beruházás a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt településen valósul meg
7.amely az adott településen hiányt pótló vállalkozás
8.amelyet olyan álláskereső nyújt be, aki a Járási Hivatal által felajánlott képzést elfogadta, azt sikeresen befejezte és az új, megszerzett képesítéssel, képzettséggel indítja önálló tevékenységét
9.a pályázatban bemutatott tevékenység az adott területen újító, innovatív, korszerű, illetve környezetbarát technológiát alkalmaz.

A pályázatot legkésőbb 2015. augusztus 31-ig lehet benyújtani a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához  Az alábbi ciklusok szerint:
1. pályázati ciklus: 2015. május 12-től-2015. június 30-ig
2. pályázati ciklus: 2015. július 1-től-2015. augusztus 31-ig

(forrás: http://www.orientpress.hu/)