A közelmúltban zárult a Vidékfejlesztési Program (VP) és a dokumentumhoz kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) társadalmi egyeztetése.

A hamarosan lezáruló tervezési folyamat és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések végére tehet pontot a program brüsszeli elfogadása idén júniusban.

A programmal kapcsolatos véleménynyilvánításra a Miniszterelnökség Kecskeméten szakmai fórumot szervezett, amelynek célja a VP és az SKV széleskörű megismertetése volt. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár köszönetet mondott minden civil szervezetnek és a magánszemélynek, akik javaslataikkal segítették a program tervezését, a végleges változat kialakítását.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a vidékfejlesztési források miniszterelnökségi koordinációja a korábbiaknál lényegesen átláthatóbb, és hatékonyabb forráselosztást tesz lehetővé, hiszen a többi operatív program végrehajtásáért is a Miniszterelnökség felel az előttünk álló időszakban. Hozzátette, hogy az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság kecskeméti működése garancia arra, hogy a vidéken élőkhöz minél közelebb, a vidéki emberek aktív közreműködésével szülessenek a döntések. A napi munkában, illetve a Brüsszellel, a társszervezetekkel és az agrártárcával történő együttműködés továbbra is hatékony, a költözés a VP tervezésében sem okozott fennakadást.

A kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a munkaerő-igényes ágazatok fokozottabb támogatása mellett a 2014-2020-as ciklusban megerősödjenek a mikro-, kis- és közepes gazdaságok, javuljon a magyar vidék megtartó-képessége. Ennek elérése érdekében minél több vállalkozást, magánszemélyt és civil szervezetet kíván bevonni a vidékfejlesztésbe.

Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár a fórumon emlékeztetett rá: nagy az érdeklődés a 2020-ig rendelkezésre álló, mintegy 1250 milliárd forintos forrást jelentő program pályázatai iránt. Ugyanakkor a sikeres forrásfelhasználás egyik legfontosabb feltétele a vidékfejlesztésben érdekelt valamennyi szereplő közötti aktív, rendszeres párbeszéd és együttműködés.

Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról szólva Mezei Dávid elmondta, néhány ponton jelentkezik nézetkülönbség a két fél között, ilyen az öntözéses gazdálkodás kérdése is. Az öntözött területek növelése érdekében a magyar kormány továbbra is kitart álláspontja mellett, hiszen az öntözés kiterjesztése nem veszélyezteti a hazai vízkészleteket, ugyanakkor a kertészeti ágazat és más növénytermesztő ágazatok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen.

A LEADER program az új ciklusban is eléri az országos lefedettséget, és a kormány – az uniós jogszabályokkal összhangban – a rendelkezésre álló források 5 százalékát fordítja erre a célra. A Bizottság ezt kevesli és a LEADER források növelését követeli. A kormányzat ezzel szemben kitart amellett, hogy a vidékfejlesztési források minél nagyobb részét közvetlenül a magyar vidék, a hazai agrárvállalkozások kapják meg.

Mezei Dávid hozzáfűzte, a mai rendezvény sikere, a megjelentek nagy száma is azt bizonyítja a kormány számár, hogy helyes döntés volt Kecskemétre helyezni a vidékfejlesztési államtitkárságot, hiszen így az érdekeltek jóval hatékonyabban tudják érdekeiket érvényesíteni a program társadalmi egyeztetésén.

Az új programozási időszak első vidékfejlesztési pályázatai a nyár folyamán várhatóak. A 2007-2013-as ciklus zárásához kapcsolódóan, a visszaáramló összegek maradéktalan felhasználását néhány hamarosan megnyíló pályázattal ösztönzi a Miniszterelnökség.

(Forrás. Miniszterelnökség, http://www.kormany.hu/)