Megjelent a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló rendelet a Magyar Közlöny 127. számában.

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program célja, hogy a támogatási időszak alatt a dohánytermelők a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági területeket ne vonják ki a mezőgazdasági hasznosításból,valamint, hogy fenntartsák az általuk korábban dohánytermelésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági szintjét.

A rendelkezésre álló támogatási jogosultságok mértékéig a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban  az a dohánytermelő vehet részt, aki :

a) a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program (29/2010. (III. 30.) FVM rendelet) alapján kiosztott Burley, illetve Virginia támogatási jogosultsággal rendelkezik, vagy ilyen támogatási jogosultság részére átruházásra került;

b) 2015. október 7-ig kérelmezi a lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségétől a szerkezetátalakítási programban való belépést és e kérelmét az MVH jóváhagyja, valamint

c) a dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság vonatkozásában teljesíti a tárgyévben előírt alábbi feltételeket:

–    a jogosult településen található és az őt megillető szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számánál nem kevesebb hektárszámmal megegyező EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igényel;
–    az elismert tevékenység keretében szerkezetátalakítási támogatási jogosultságonként 500 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosít (töredék hektár figyelembevételével megállapított szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetén ezt arányosan kell teljesíteni);
–    az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként tárgyévente 200.000 forint árbevételt teljesít (töredék hektár figyelembevételével megállapított szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetén ezt arányosan kell teljesíteni);
–    az elismert tevékenységre és az árbevételre vonatkozó feltételeknek a tárgyév alatti teljesítéséről, valamint arról, hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítette, nyilatkozatot küld be a tárgyévet követő év február 15-éig (vagyis 2015. évre vonatkozóan 2016. február 15-ig) az MVH által külön Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

A kérelem 2015. október 7-ig nyújtható be. A kérelemben a dohánytermelőknek nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelkezésre álló szerkezetátalakítási támogatási jogosultságából mekkora területen (hektár), milyen típusú jogosultság (Burley, Virginia) figyelembevételével kíván a szerkezetátalakítási programban részt venni, és arról, hogy mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván végezni.

Az MVH 2015. december 31-ig hoz döntést a szerkezetátalakítási programban történő részvételről, a megállapított támogatási jogosultságok számáról és típusáról.

Kiemelendő, hogy a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel előfeltétele az ágazat számára igénybe vehető további támogatásoknak, mint az átmeneti nemzeti támogatásnak és a csekély összegű támogatásoknak.

Fontos, hogy a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet napokban megjelenő módosítása alapján az érintett termelők 2015. október 7-ig kezdeményezhetik az MVH-nál a dohány átmeneti nemzeti támogatási jogosultság esetleges átírását.

A 2014. szeptember 14-én kihirdetett és ugyanaznap hatályba is lépett rendelet ezen itt olvasható:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177673.298348

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)