A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet a következő programokra.

„A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása
„B” Program: Közösségi célú városrehabilitációs programok

A pályázattal elérhető programok keretében támogatás vehető igénybe a városkép és városi környezet javítását, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzését, megújítását, és ezáltal az érintett városrészek vonzerejének növelését szolgáló programok megvalósításához.

A pályázaton a fővárosi kerületi Önkormányzatok vehetnek részt. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

A támogatásra fordítható összesen: 3 500 millió Ft ¬ az „A” program esetében: legfeljebb 500 millió Ft pályázatonként ¬ a „B” program esetében: legfeljebb 250 millió Ft pályázatonként. Pályázni vissza nem térítendő, utólagos pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra lehet.

A pályázatok benyújthatók 2016. szeptember 30.-ig.

Részletek: http://budapest.hu/Lapok/2016/ter-koz-2016.aspx

(forrás: budapest.hu)