A Tempus Közalapítvány (TKA) pályázatot hirdet a Campus Mundi – Felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési programban (EFOP-3.4.2- VEKOP-15-2015-00001) felsőoktatási intézmények számára.

A pályázati felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, a magyar felsőoktatás és az intézmények nemzetközi láthatóságának erősítése, a külföldi partnerkapcsolat-építés és promóció támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és a kifelé-befelé irányuló mobilitás ösztönzéséhez. A pályázattal a Tempus Közalapítvány azon magyar felsőoktatási intézmények külföldi kapcsolatépítését kívánja támogatni, amelyek esetében bizonyítható fejlődés és nemzetközi nyitás tapasztalható, szélesedik az idegen nyelvű képzéseinek palettája, valamint igényként jelentkezik a hallgatótoborzás mellett a minőségi és hosszú távú partnerkapcsolatok kialakításának igénye is.

A pályázatot a pályázásra jogosult felsőoktatási intézmény nyújtja be, pályázatában legalább két, legfeljebb öt jelöltet nevez meg, akiket a következő két évben jelölhet a következő intézményi kiállításon való részvételre: EAIE 2016/2017, APAIE 2017/2018, NAFSA 2017/20181.

Az intézményi pályázat benyújtási határideje 2016. április 29. 12:00.

A pályázó intézmények legalább kettő, legfeljebb öt munkatársat jelölnek meg pályázatukban, akik az intézmény sikeres pályázata esetén és a TKA Kuratóriumának elfogadásával a szakmai hálózat tagjaivá válnak. A hálózat tagjai közül kerülhetnek ki a jövőbeli, intézményi fókuszú nemzetközi megjelenések támogatott résztvevői, akik számára a TKA rendszeres felkészítő tréningeket is biztosít.

Minden egyes intézményi kiállítás előtt a TKA jelentkezési felhívást tesz közzé a pályázatban nyertes intézmények számára. Az intézmények döntése, hogy jelentkeznek-e az adott kiállításra. Amennyiben jelentkezésüket benyújtják, kijelölik a megjelenésre javasolt képviselőjüket a szakmai hálózatból. A TKA értékeli az intézmények aktuális felhívásra beadott jelentkezését, és a pályázati pontszámot is figyelembe véve, döntést hoz az aktuális kiállításon résztvevő intézményekről, valamint azok képviselőjéről. A TKA szerződést köt a kiutazó intézményi képviselőkkel és az intézményükkel az adott megjelenéshez kapcsolódóan a TKA szabályzata alapján, amely alapot szolgál az utazás-, szállásszervezéshez, valamint kijelöli a megbízott feladatait. A TKA a kiállításon résztvevők számára felkészítő tréninget szervez (várhatóan Budapesten, egynapos tréning).

A pályázati felhívásra azon magyarországi felsőoktatási intézmények jelentkezhetnek, amelyek
• államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmények, és
• amelyek rendelkeznek Erasmus Charter for Higher Education -nel.

A pályázatban szereplő jelöltek:
• a pályázó felsőoktatási intézmény teljes munkakörben foglalkoztatott dolgozói.
•A TKA pályázati felhívást tesz közzé a jelen pályázattal párhuzamosan a felsőoktatási intézmények számára külföldi hallgatótoborzó vásárokon való részvételre is. Az intézményi fókuszú kiállításokra jelöltek nem egyezhetnek a hallgatói vásárokra jelölt személyekkel.

Jelölt visszalépése
• Nyertes pályázat esetén, ha az elfogadott jelölt(ek) a pályázatban megjelölt két évben visszalépnek, az intézmény 30 napon belül gondoskodhat a jelölt(ek) pótlásáról. A jelöltek pótlása pozitív szakértői bírálat és kuratóriumi elfogadás útján lehetséges.

(forrás: tka.hu)