A  „VP-7.4.1.1 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója…” című pályázatra várhatóan 2015 decemberétől lehet pályázni, mely keretében a  kistelepülési templomfelújítások is támogató lesznek.

Az 5000 főnél kisebb lakosszámú településen települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás,valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet és egyházi jogi személy veheti igénybe a 100%-os támogatást.

A támogatás célja a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése a vidéki térség településein, valamint a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.

A támogatás igénybe vehető külső felújításra, a természeti és a történelmi tájkép és az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, továbbá a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő akciók megvalósítására.

(umvp.kormany.hu)