Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó gazdaságfejlesztes.gov.hu oldalon a közbeszerzési szabályok változásáról tettek közzé tájékoztatást.

Melyből kiderül, hogy változnak a közbeszerzési szabályok 2015. november 1-től, ezáltal kiterjesztik a közbeszerzési kötelezettséget az 50% alatti támogatás intenzitással rendelkező vállalkozásokra is  Ebből eredően már közbeszerzési kötelezettséget vonhatnak maguk után bizonyos feltételek teljesülése esetén a 2015. november 1. utáni beszerzések, megrendelések, szerződéskötések

Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre bővül az új Közbeszerzési törvény (a 2011. évi CVIII. törvényt felváltó 2015. évi CXLIII. számú törvény, a továbbiakban: új Kbt.) 5. § (3) bekezdése alapján. Ennek értelmében 2015. november 1-től a pályázók/kedvezményezettek szélesebb köre köteles a projektmegvalósítás során a közbeszerzési törvény alkalmazásával eljárni.

A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – egyebek mellett – az az egyébként az új Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezet is, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az új Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább 25.000.000,- forint összegben közvetlenül támogatja. Kiemelendő, hogy fentiekben meghatározott, támogatási összegen alapuló közbeszerzési kötelezettséget nem a teljes projekt viszonylatában, illetve a teljes projekt támogatási összege alapján, hanem az egyes konkrét beszerzések (közbeszerzések) tekintetében kell vizsgálni és megítélni.

Felhívják a figyelmet  a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, a közbeszerzési eljárások idő- és költségigényére is, valamint arra, hogy az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek (ide értve a közbeszerzési eljárások jogszabály szerinti ellenőrzésének kezdeményezését is) megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

(forrás: http://gazdasagfejlesztes.gov.hu/)