A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ismételten meghirdeti pályázatát a mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A. §-ai alapján – a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016 évi Jász-Nagykun-Szolnok megyére decentralizált keretéből ismételten meghirdeti pályázatát a mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

70 millió Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.

A pályázat célja: a megye gazdaságának megerősítése, a MiV-ek fejlődésével, a gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását, a meglévő munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása; a megye foglalkoztatottságának javítása a regisztrált álláskeresők számának csökkentésével; az 50 év feletti álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással.

A pályázók köre:
A pályázaton kizárólag Jász-Nagykun-Szolnok Megyében (továbbiakban: megye) legalább 2015.01.01-től székhellyel, telephellyel/ fiókteleppel rendelkező MiV-ek vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok,          
• az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.
A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke:
Legalább 1 hónapja a járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső személy foglalkoztatása esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft az alaptámogatás.

Amennyiben a pályázó legalább 1 hónapja a járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásban lévő 50. életévét betöltött kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik az alaptámogatá-son kívül, új munkahelyenként 500 ezer Ft kiegészítő támogatásra is pályázhat.

Ezen pályázati forma keretében csak az 1 hónapja, vagy annál régebb óta nyilvántartásban szereplő álláskeresők részére történő új munkahelyteremtés támogatható.

Ha bármilyen okból nem jön létre a vállalt legalább 1 hónapja regisztrált vagy legalább 1 hónapja regisztrált és 50. életévét betöltött álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető alap és kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 4 millió Ft támogatás igényelhető.

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 25. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott 70 %-os mértékét.

A könyvelt (ajánlott) postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspos-tai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével lehet benyújtani a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. június 13-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya címére (5000 Szolnok, Kossuth L. út 6-8.).

Részletek: itt

(forrás: http://www.kormanyhivatal.hu)