Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet annak érdekében, hogy a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, Segítő Vásárlás, Jobb Velünk a Világ alternatív munkaerő-piaci programok 2016. évben, megszakítás nélkül működhessenek, továbbá a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztéséhez a módszertani feltételek létrejöhessenek

A pályázat célja a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, Segítő Vásárlás, Jobb Velünk a Világ programok megvalósításnak és a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztéséhez szükséges módszertani feltételek létrehozásának támogatása érdekében
• a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel,
• programok, tréningek szervezése, továbbá
• a helyi közigazgatási szervek, valamint a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával módszertan kifejlesztése,
ezzel a megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá életminőségük – foglalkoztatás által történő – javításának elősegítése.

A pályázat közvetlen célcsoportjai:
• Munkáltatók: megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató vagy foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók
• Állami és civil szervezetek: azon szervezetek, melyek érintettek a rehabilitáció témájában, segítséget tudnak nyújtani a megváltozott munkaképességű személyek és munkáltatók egymásra találásában, a program céljának megvalósításában
• Szűkebb és tágabb társadalmi környezet

A pályázat közvetett célcsoportja:
• Megváltozott munkaképességű személyek

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 4 lehet.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:
• A pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 5 évvel alapított civil szervezetek és/vagy intézmények lehetnek konzorciumi tagok. Amennyiben szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
• Céljuk a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel, programok, tréningek szervezése, módszertani feltételek létrehozása, országos kiterjesztésű módszertan kifejlesztése a megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének biztosítására, életminőségének a foglalkoztatás által történő javítására.
• A szakmai jártasság igazolására a pályázat benyújtását megelőző 3 évben megvalósított programok/projektek során szerzett tapasztalatokról szóló nyilatkozat (3. számú) csatolása szükséges (a megjelölt pályázat és a megvalósított projekt azonosítószámának feltüntetésével). Amennyiben a konzorciumi tag átalakulással jött létre, fenti feltételeket a jogelőd szervezet is teljesítheti.

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:
• A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

A pályázó konzorcium által kötelezően vállalt tevékenységek:

• Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés
A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása. Közvetlen és személyes kapcsolat létrehozása a munkaerőpiac szereplőivel, a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal és a munkaadókkal, amelynek során cél a segítő, támogató és kezdeményező jellegű jó példák ösztönzése, ezek bemutatása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 12.000.000,- Ft

• Segítő Vásárlás
A Segítő Vásárlás célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készített termékekre, az általuk nyújtott szolgáltatásokra. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése, bővítése érdekében képességeik megismertetése a közvéleménnyel, a foglalkoztatásban rejlő értékek népszerűsítése.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 11.000.000,- Ft

• Jobb Velünk a Világ program
A megváltozott munkaképességű személyek széleskörű társadalmi befogadása céljából, szemléletváltást elősegítő szolgáltatásokon keresztül tréningek, programok és rendezvények megszervezése és megtartása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 6.000.000,- Ft

• Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztése
A megváltozott munkaképességű személyek  foglalkoztatási volumenének növelése érdekében módszertan kidolgozása az önkormányzati/állami, a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával azzal a céllal, hogy a foglalkoztatás által javuljon a célcsoport életminősége, társadalmi befogadása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 5.000.000,- Ft

A támogatott programok megvalósítási időszaka: 2016. január 1. – 2016. december 31.

A pályázati program tervezett keretösszege 34.000.000,-ft.

A pályázat beadási határideje 2016. május 26. 00:00.

(forrás: http://fszk.hu/)