A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése.

A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be:
• „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
• „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

Benyújtási határidő:
• Az „A” alporgram esetében a pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. Az értékelés egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik: a megadott értékelési határnapokig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Az első benyújtási határidő 2016. június 10.
• A „B” alprogram esetében a pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

Pályázatot nyújthatnak be:
• Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek
• az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
• költségvetési szervek, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézményei
• jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek

A felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség; ha a projektjavaslatban érintett nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak az támogatást igényelni.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

Az „A” alprogram esetében:
• a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel
• pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel, hazai projekt előkészítő ülés szervezése
• koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás

A „B” alprogram esetében:
• pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható)
• pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése

Az „A” alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft).
A „B” alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.

(forrás: nkfih.hu)