Tájékoztatás a 2015. évi egységes kérelemben EMVA MGTE területekre történt területalapú támogatás (SAPS) igénylésének feltételeiről.

A jogszabályi előírások alapján az erdősített területek SAPS jogosultságára vonatkozó kérdések alapján az MVH tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 2015. évi egységes kérelemben az erdősített területek csak abban az esetben jogosultak SAPS-ra, amennyiben az alábbi két feltétel együttesen teljesült:

• az adott területen az EMVA MGTE jogcím keretében 2008 után – legkorábban 2008 őszi telepítés – került telepítésre az erdő, amire a telepítési támogatás igénylést (első kivitel, ápolás) először a 2009. évi egységes kérelem keretében igényelték és
• az erdősített terület kötelezettségvállalási időszaka a 2015-ös egységes kérelem benyújtás időszakában még fennállt.

Amennyiben a SAPS igényléssel érintett erdősített területek nem felelnek meg a fenti két feltételnek, úgy azok az igénylések jogosulatlan területként kerülnek figyelembevételre, ami adott esetben levonáshoz, sőt akár nagyobb mértékű szankcióhoz is vezet.

A fentiekről az alábbi jogszabályok rendelkeznek: A 2015. évtől hatályos Európai Parlament és Tanács 1307/2013 (EU) rendelet 32. cikk 2. bekezdés (b) (ii) alpontja értelmében egységes területalapú támogatásban – többek között – az a terület részesíthető, amelyik a SAPS támogatás keretében támogatható volt 2008-ban és amely az egyéni mezőgazdasági termelő vonatkozó kötelezettségvállalásának időtartama alatt az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke, az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke vagy az 1305/2013/EU rendelet 22. cikke szerint, vagy egy olyan nemzeti rendszer alapján erdősített terület, amelynek feltételei összhangban vannak az 1698/2005/EK rendelet 43. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével vagy az 1305/2013/EU rendelet 22. cikkével.

(forrás: mvh.gov.hu)