Az Európai Bizottság pályázati felhívást tett közzé Afrikán belüli felsőoktatási mobilitási projektek létrehozására és megvalósítására.

A program általános célja, hogy a magasan képzett, kiváló munkaerő rendelkezésre állásának növelésével támogassa a fenntartható fejlődést, és végső soron hozzájáruljon a szegénység csökkentéséhez Afrikában.

A program konkrét célja, hogy az Afrikán belüli mobilitás támogatása révén javítsa a hallgatók és a munkatársak készségeit és kompetenciáit. Az afrikai felsőoktatási intézmények közötti együttműködés megerősítése növeli a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést, ami arra ösztönzi a hallgatókat, hogy posztgraduális tanulmányokat folytassanak az afrikai kontinensen, és erre lehetőséget is ad. Az oktató, kutató és adminisztratív személyzet mobilitása emellett erősíti az afrikai felső­oktatási intézmények nemzetközi együttműködésre való képességét.

A nemzektöziesítés ösztönzésével és a programban részt vevő intézmények programjainak és tantervének harmonizációja révén a program hozzájárul a felsőoktatás minőségének javításához. Emellett biztosítja, hogy a hallgatók, az oktatók és a személyzet nyelvileg, kulturálisan és szakmailag profitálni tudjanak a mobilitás keretében egy másik afrikai országban szerzett tapasztalatokból.

Támogatható tevékenységek (kivonat):
• a hallgatók és a munkatársak magas színvonalú mesterképzési és doktori programokban történő részvé­telének megszervezése és megvalósítása,
• a külföldi hallgatóknak szóló oktatás/képzés és egyéb szolgáltatások biztosí­tása,
• személyzetnek nyújtott oktatás/képzés, kutatói feladatok és egyéb szolgáltatások biztosítása.

Támogatható pályázók, a partnerség összetétele:
• partneri minőségben (a pályázóval együtt) legalább négy, de legfeljebb hat afrikai felsőoktatási intézményből és az EU részéről egy technikai partnerből kell állnia.

Hazai intézmény tehát pályázatot nem nyújthat be, ám technikai partnerként részt vehet valamely konzorcium munkájában. A technikai partner bevonása kötelező, annak mindenképp ECHE-vel rendelkező felsőoktatási intézménynek kell lennie.

A nyertes pályázatok 1-1, 5 millió euró támogatásban részesülnek, és várhatóan összesen 7-9 konzorciumot támogat majd az EU.

Pályázati határidő: 2016. június 15., déli 12 óra (brüsszeli idő).

(forrás: tka.hu)