A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében 2016. április 20-i benyújtási határidővel pályázatot hirdet „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” címmel.

Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete az elmúlt években örvendetesen javult, amelyet jól jelzett az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) által 2012-ben hazánknak adományozott PIN díj is. A javulási folyamat fenntartása, felgyorsítása érdekében újabb ötletekre, intézkedésekre, a közlekedésbiztonsági tevékenység társadalmasítására van szükség a közúti baleset-megelőzés területén.

Az utóbbi időben megjelent elemzések alapján megállapítható, hogy Magyarország kedvezőbben alakuló közlekedési mutatói érdemben az országos közúthálózati mutatók javulásának voltak köszönhetőek, a helyi közúti baleseti helyzet lényegesen nem változott. Az állami tulajdonú országos közúthálózaton gyakorlattá vált a közúti biztonsági audit és felülvizsgálat. A SENSOR program keretében egységes módszertan alapján osztályozzák az egyes úthálózati elemek közlekedésbiztonsági színvonalát is. A mintegy 172 ezer kilométeres, önkormányzati tulajdonú helyi közúthálózat és a települések közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésére, összehasonlítására mutatók, mérőszámok nem használatosak.

Az alapvető cél a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása, a baleseti sérültek számának csökkentése. Az elmúlt 10-15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedésbiztonság területén folyamatos romlási és javulási szakaszok követték egymást. A terület tartós javulásának biztosításához az ismert megoldásokat egyrészt a korábbinál jobban, hatékonyabban kell alkalmazni, másrészt új, korszerűbb eszközöket, eljárásokat kell igénybe venni. Egyre világosabban látszik, hogy a kitűzött cél csak akkor érhető el, ha a meglévő programok mellett a jövőben sikerül felébreszteni a hazai társadalomban, a helyi közösségekben, helyi döntéshozókban is a biztonságos közlekedés iránti igényt. Nemcsak a nagyvárosok, városok lakosságára vonatkozik ez, hanem azoknak a kisebb településeknek a lakóira is, ahol nem, vagy csak nagyon ritkán történnek személyi sérüléses balesetek, de nincs meg a „biztonsági komfortérzés” a közúti közlekedésben.

A pályázat háttere:

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat.
Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet teremti meg.

Célrendszerét és annak kidolgozási folyamatát a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok határozzák meg. Az Európai Bizottság 2010. július 20.-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát „Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak” címen.
Mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Belügyminisztériummal közösen kidolgozta a hazai szempontokat is érvényesítő „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” című dokumentumot, melynek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat.
A pályázat célja:

A pályázat alapvető célja a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, kiemelten a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés erősödése, az egyes települések jó gyakorlatainak megismerése és széles körű elterjesztése.

A települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében alapvető cél azoknak a településeknek az elismerése – díjak odaítélésével -, amelyek a jogszabályi feladataik végrehajtásán túlmenően is tesznek annak érdekében, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, elszenvedői legyenek.

A pályázat értékelése alapján településcsoportonként, a rendelkezésre álló összeg függvényében meghatározott számú, legjobban teljesítő települések kaphatnak – az Európai Unióban rendszeresített nemzetközi PIN díj (Performance Index) mintájára – „Közlekedésbiztonsági Díjat”, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői ünnepélyes keretek között, sajtónyilvános rendezvényen adnak át.

Pályázók köre:
Minden, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával – a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében – meghirdetésre kerülő „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázatra.

A kiíró a hat település kategóriában külön-külön díjazza a legjobb településeket, a beadott értékelhető pályázatok számának arányában településkategóriánként 1-3 közlekedésbiztonsági díjat adományoz.

A pályázat összdíjazására a 2016-os évben rendelkezésre álló pénzügyi forrás: 15 millió forint. A pályázat nyertesei nem közvetlen pénzbeli támogatást kapnak, hanem közlekedésbiztonságot segítő eszközöket vagy programokat, melyek köréről a kiíró dönt.

A települési „Közlekedésbiztonsági Díjat” az értékelési eredmények alapján ítélik oda, az átadás ünnepélyes keretek között történik meg az egyes kategóriákban.
A pályázat beadásának határideje: 2016. április 20.

Részletek és jelentkezés: http://www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu/

(forrás: www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu)