Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet Kárpátaljai akcióprogram címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére.

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében.

Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. § szerinti gimnáziumok, valamint a 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak,
– továbbá önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7 § (1) bekezdés d) és e) pontjában megnevezett szakközépiskola és szakiskola – a továbbiakban együtt: szakképző iskolák –, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak.
– helyi önkormányzatok.

Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot azonos célcsoportra az a pályázó amely pályázatot nyújtott be és támogatásban részesült a Határtalanul! program Kárpátaljai akcióprogram HAT-16-06 pályázaton.

A támogatáson igényelhető összeg egy utazó esetében legfeljebb 50.000,- Ft.

A támogatás elnyerésének feltétele minimum 200 000,- Ft összegű pénzadomány összegyűjtésére tett vállalás. A cél minimum 200 000 Forint adomány célba juttatása Kárpátaljára.

Az adományra összegyűjtött összeget Ukrajnában vásárolt adományra szükséges fordítani, a partnerintézménnyel, testvér településsel, önkormányzattal egyeztetve azt, hogy milyen adományok vásárlása szükséges.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 24.

(forrás: emet.gov.hu)