Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.2-14 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívás bevezető oldalán „a vállalkozói szemléletű 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok” szövegrész „a vállalkozói szemléletű 18-30 év közötti fiatalok” szövegrészre módosult
Felhívás 1.1. pontjában az alábbiak módosultak:
„A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25  év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok” szövegrész „A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok” szövegrészre módosult.
„A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők is, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A program tekintetében pályakezdő álláskeresőnek, így potenciális célcsoporttagnak minősül az a fiatal is, aki az előző mondatban felsorolt jogosultsági feltételeknek megfelel, de azok megállapításakor gyermekgondozási segélyben részesül. A 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.” szövegrész „A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a 25-30 év közötti álláskeresők is. A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.” szövegrészre módosult.
„A felhívásba bevont fiatalok és a jelen felhívás kedvezményezettjei között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 25. életévét és felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső esetében a 30. életévét még nem.” szövegrész
„A felhívásba bevont fiatalok és a jelen felhívás kedvezményezettjei között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 25. életévét még nem, illetve a teljes programba vont összlétszám 20 %-áig a 30. életévét még nem.” szövegrészre módosult.
Felhívás 3.4.1.1. k) pontban a „A felhívásba bevont fiatalok és a jelen felhívás kedvezményezettjei között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 25. életévét és felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső esetében a 30. életévét még nem.” szövegrész „A felhívásba bevont fiatalok és a jelen felhívás kedvezményezettjei között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 30. életévét még nem.” szövegrészre módosult.