A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Erdősítés támogatása” című (VP5-8.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A pályázat célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016.  július 20. napjától 2018. július 30. napjáig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)