A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése.

Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.)  Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében:

• a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. §(2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és 
• a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség.

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től – 2018.04.16-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)