A Kreatív Európa program (2014–2020) pályázata az audiovizuális ágazat működőképességének megerősítésére képzési támogatást nyújt az ágazatban dolgozók számára.

A MEDIA alprogram prioritásai közé sorolja:

• az audiovizuális szakemberek készségei és kompetenciái megszerzésének és fejlesztésének, valamint a hálózatok kialakításának megkönnyítését, beleértve a digitális technológiák használatát a piaci fejleményekhez való alkalmazkodás biztosítása érdekében, valamint az új közönségépítési szemléletek és az új üzleti modellek vizsgálatát,
• a készségek és kompetenciák audiovizuális szakemberek általi megszerzését és fejlesztését előmozdító képzési intézkedések átfogó spektrumának biztosítását, valamint az ismeretek megosztására és a hálózatépítésre irányuló kezdeményezések, ideértve a digitális technológiák integrálását.

A pályázók a MEDIA alprogramban részt vevő valamely országban székhellyel rendelkező olyan európai jogi személyek (magánvállalatok, nonprofit szervezetek, szövetségek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok/városi tanácsok stb.) lehetnek, amelyek közvetlenül vagy többségi részesedés formájában az ezen országok állampolgárainak tulajdonában állnak.

Az alábbi országok valamelyikében működő jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

• EU-tagállamok;
• az előcsatlakozási stratégiában kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
• az EGT-tagsággal rendelkező EFTA-országok, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
• a Svájci Államszövetség az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
• az Európával szomszédos területek országai, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban;
• a program az ezen országok vagy régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az ezen országokkal vagy régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján nyitva áll egyes kiválasztott országokkal vagy régiókkal folytatott kétoldalú vagy többoldalú együttműködési fellépések előtt is.

Természetes személyek nem pályázhatnak a támogatásra.

A pályázatokat olyan tevékenységekre kell benyújtani, amelyek célja az audiovizuális szakemberek tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy megértsék és munkájukba integrálják az európai és nemzetközi dimenziót a szaktudásuk alábbi területeken történő elmélyítésével:

• Képzés a közönségépítés, marketing, a terjesztés és hasznosítás új módszerei terén, beleértve a legújabb digitális technológián alapuló módszereket is;
• Képzés a pénzügyi és kereskedelmi menedzsment terén az új finanszírozáshoz és üzleti modellekhez való hozzáférés előmozdítása érdekében;
• Képzés az audiovizuális alkotások kidolgozása és gyártása terén, beleértve a tudásmegosztást és a hálózatépítési képességeket is;
• Képzés a digitális átállás kihívásainak kezelése terén a piaci fejleményekhez való alkalmazkodás biztosítása érdekében.

A pályázóknak a támogatott tevékenységek következő két kategóriája közül egyre kell pályázniuk a nagyságrendtől, szükségletekről, célkitűzésektől és a nemzetközi/európai dimenziótól függően:

1. Európai tevékenységek: készségek és kompetenciák főként Európában tevékenykedő szakemberek általi megszerzésére és fejlesztésére irányuló tevékenységek
2. Nemzetközi tevékenységek: a szakértelem, tudás és kapacitások fejlesztésére irányuló tevékenységek, hogy az európai szakemberek a hálózatépítésen és a nem európai
szakemberekkel folytatott együttműködésen keresztül Európán kívül tevékenykedjenek.

E pályázati felhívás keretében a pályázók a MEDIA alprogrammal való kétéves partnerség létrehozása céljából nyújtanak be pályázatot, amely a partnerségi megállapodás (FPA) elnevezésű szerződéses eszközön keresztül jön létre.

A 2 éves FPA első éve tekintetében a tevékenységeknek 2016.09.01. és 2017.08.31. között kell elindulniuk.

A tevékenységek időtartama legfeljebb 12 hónap. További, legfeljebb 6 hónapra szóló hosszabbítást lehet engedélyezni, amennyiben ezt a támogatási megállapodásban megjelölt határidőn belül kérelmezik. A maximális időtartam minden esetben 18 hónap.

A teljes felhasználható költségvetés becsült összege 7.3 millió EUR.

Az uniós pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a következőket:

• a MEDIA alprogramban részt vevő országokban végzett intézkedések esetében az intézkedés összes támogatható költségének 60 %-át;
• a MEDIA alprogramban részt nem vevő országokban végzett intézkedések esetében az intézkedés összes támogatható költségének 80 %-át.

A pályázatokat 2016. április 14. déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) használatával. Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

Részletek: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en

(forrás: pbkik.hu)