A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-4.4.2.2-16 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából. A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-érzékenység csökkentését szolgálják. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A jelen felhívás célcsoportjába azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek fejlesztési eredményei ökológiai, környezetvédelmi célokat szolgálnak.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be aktív mezőgazdasági termelők, akik:
• a fenntartási időszak végéig a beruházással érintett terület vonatkozásában jogszerű földhasználók,
• rendelkeznek az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél,
• igazolják az összes bejegyzett fő- és melléktevékenységeiket a megfelelő TEÁOR és ÖVTJ kódok feltüntetésével együtt,
• a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szabályai szerint részletezik a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerükben a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységéből származó összes bevételére vonatkozó adatot.

Az első, harmadik és negyedik pont esetében a támogatási kérelmet benyújtónak kell csatolnia az igazolást. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 11. napjáig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)