Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a „Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-1-16 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás célja a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el kitűzött céljait. Emellett ezen tevékenységek biztosítják, hogy a Bizottság által elvárt monitoring és értékelési jelentési kötelezettségek teljesüljenek.

Jelen felhívás második célja az egyes fenti feladatokhoz vagy témákhoz szükséges, speciális külső szakértelmek beszerzése.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16 db.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: a Miniszterelnökség Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás megjelenését követően 2020. december 31. napjáig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)