Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a nem állami intézményfenntartók által fenntartott, nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményekben nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatására a  2016/2017. tanévben

A pályázat célja: A 2016/2017. tanévben a nemzetiségi nevelés-oktatásban használ tankönyvek beszerzésének a támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Pályázatot kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt nem állami intézményfenntartók nyújthatnak be. A nem állami intézményfenntartók a 2016. szeptember 1-től átvett intézményeket érintően csak akkor nyújthatják be pályázatukat, ha az elszámolás során az intézmény vagy az új fenntartó nevére kiállított számlákkal el tudnak számolni.

A tankönyvtámogatás az 5. mellékletben felsorolt, a tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.

A támogatás mértéke 
a) az Nkt. 46. § (5) bekezdésében meghatározott nemzetiségi tankönyvek és az ingyenességgel érintett évfolyamokon a munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzési ára,
b) az Nkt. 46. § (5) bekezdése szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon a munkatankönyvek és munkafüzetek esetében a beszerzési árnak az 5. mellékletben meghatározott tanulói árral csökkentett összege.

A pályázatokat legkésőbb 2016. május 30-ig lehet benyújtani. A fenntartó a pályázatát papíralapon, postai úton egy eredeti példányban küldheti meg az alábbi címre: Emberi
Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékra rá kell írni: „Saját kezű felbontásra. Támogatás igénylése nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.”

(forrás: kormany.hu)