Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a „Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-2-16 kódszámú) felhívás.

A Magyar Nemzeti Vidékéi Hálózat célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. További célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel és a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségek által történő megismertetését.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a Miniszterelnökség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás megjelenését követően 2020. december 31. napjáig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)