A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című (KEHOP-5.2.2. kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározatban nevesített Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (GFO kód: 113. korlátolt felelősségű társaság) és konzorciuma (GFO kód: 311. központi költségvetési irányító szerv, 312. központi költségvetési szerv, 321. helyi önkormányzat, 572. nonprofit korlátolt felelősségű társaság) nyújthat be.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 62,70 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 33-60 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 30-tól, 2016. szeptember 30-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)