Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A pályázati program célkitűzései: Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló, több alkalomból (minimum négy) álló programsorozatok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázat keretében nincs lehetőség képzési programok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60.000.000 Ft.

A pályázaton maximum 1.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A

Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül. Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. május 1. és 2017. április 30. közé eső időszak. Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
– önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
– egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet)

2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén
– önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15- 29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek,]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel. Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében):
– gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
– gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy – gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
– a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

3 Az értékelési szempontrendszer alapján előnyt élveznek a KMR régióban bejegyzett és a határon túli szervezetek; valamint a KMR régióban illetve a határon túl megvalósuló programsorozatok.  Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően: a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere).
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2016. április 7. 23:59 perc.

(forrás: http://ncsszi.hu/)