A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című (VEKOP-4.1.1-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. Elsődleges cél a GINOP keretében a fejletlenebb régiókban megvalósuló turisztikai hálózatok KMR területén történő fejlesztése az országos lefedettség érdekében. A több megye határán átívelő fejlesztések megvalósítása a Közép-magyarországi régióba eső projektelemekkel, szolgáltatásokkal képez egységes hálózatot, így jöhet létre piacképes kínálat.

A Felhívás négy járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros, lovas, kenus), hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A megvalósuló fejlesztések minden korosztály számára megteremtik Magyarország megismerésének, biztonságos bejárhatóságának lehetőségét.

A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon hozzá a turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez. A rendszer minden elemét – vonatkozzon ez a nyomvonal jelzésére, a szolgáltatásokra, kulturális kínálatra – egységes sűrűséggel és egységes arculattal javasolt fejleszteni annak érdekében, hogy a tematikus út piacképes termékké tudjon válni. A hálózatok kialakulásának alapvető feltétele az egységes tematika és az ezt kiegészítő, a bejárhatósághoz igazodó, azonos típusú és minőségi színvonalú szolgáltatáskínálat.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet önállóan kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be: a) Magyar Természetjáró Szövetség (GFO 51; 52)
b) Magyar Kajak- Kenu Szövetség (GFO 51; 52)
c) Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség (GFO 51; 52)
d) NIF Zrt. (GFO 114)
e) Kerékpáros Magyarország Szövetség (GFO 51; 52)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorcium vezetője kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult támogatási kérelem benyújtására. A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem haladhatja meg a 8 darabot. A konzorciumi tagok közötti feladat és felelősségi kör megosztást a konzorciumi megállapodás tartalmazza.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
– Helyi önkormányzat (GFO 321);
– Egyéb szövetségek (GFO 517);
– Egyesület (GFO 52); – Egyházi jogi személy (GFO 55);
– Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572); Nonprofit részvénytársaság (573);
– Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a költségvetési szerv; 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok) (GFO 113; GFO 114).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,2 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 11-től 2016. december 30-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)