Kárpátaljai pedagógus támogatások és gyermekétkeztetési program pályázati felhívásai

A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban dolgozók támogatása 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére
A pályázat célja a 1227/2016. (V. 2.) számú Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása.

A pályázók köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:
-Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami vagy önkormányzati oktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozója volt a 2015/2016-os tanév második félévében, illetve a 2016/2017-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt;
-Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve annál alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézmény munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző, illetve gyermekgondozási segélyen lévő dolgozója volt a 2015/2016-os tanév második félévében, illetve a 2016/2017-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt.

Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 240.000.000 Ft.

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2016. június 8. – 2016. október 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembevételével:
–        2016. június 8-től 2016. július 8-ig a 2015/2016-os tanév második félévében a 3. pontban megjelölt személyek nyújthatnak be pályázatot.
Azon pályázók, akik 2016. június 1. és 2016. június 30. között érvényes pályázatot nyújtottak be, a támogatási összeg második részletét a 2016. szeptember 15. és 2016. október 15-i pályázati szakaszban az oktatási-nevelési intézmény munkáltatói igazolásának benyújtását követően kapják meg a ”KMKSZ” Jótékonysági Alapítványtól.
–        2016. szeptember 15-től 2016. október 15-ig azok a 3. pontban felsorolt személyek nyújthatnak be pályázatot az 5. pontban felsorolt feltételekkel, akik a 2016/2017-es tanévben létesítetek munkaviszonyt (vagy nem nyújtottak be ezen pályázati felhívásra 2016. június 1. és 2016. június 30. között pályázatot, de ebben a pályázati szakaszban már kizárólag a második félévi támogatásra pályázhatnak).

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!
Részletek: itt

Kárpátaljai művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére.

A pályázat célja:
A 1227/2016. (V. 2.) számú Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása.

A pályázók köre:
Ukrajnában élő természetes személy, aki:
-Ukrajnában működő, akkreditált alap vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében.

A pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2016. július 1. – 2016. július 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg  16,8 millió Ft.

Részletek: itt

Kárpátaljai gyermekétkeztetési program támogatása / 2016

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére.

A pályázat célja:
A 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása.

Pályázók köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy) szülők, illetve törvényes képviselők, akiknek gyermeke Ukrajnában működő, akkreditált óvoda magyar tannyelvű óvodai csoportjába, vagy III., vagy alacsonyabb fokozatú akkreditált közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár, annak működési formájától függetlenül.

Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult pályázat benyújtására!

Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 96 000 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás alapján 2016. június 8.– 2016. október 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembe vételével:
A 2016. év első félévére a pályázatot 2016. június 8.– 2016. július 8. közötti időszakban lehet benyújtani. Egy félévre vonatkozóan a támogatási összeg 13.200 Ft-nak megfelelő UAH.
A 2016. év második félévére eső támogatási összeg (13.200 Ft-nak megfelelő UAH) átutalásának feltétele, hogy a pályázó a 2016. július 1. – 2016. szeptember 31. közötti időszakra vonatkozóan igazolja, hogy gyermeke óvodai, illetve iskolai ellátásban részesül.

Amennyiben a 2. pontban megjelölt gyermek óvodai, illetve iskolai beíratására 2016. szeptemberében kerül sor, a 2016. év második félévére vonatkozó támogatás iránti pályázat benyújtására 2016. október 1. – 2016. október 31. között van lehetőség.

A pályázat benyújtásához elengedhetetlen az első és második félévre vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.
A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

Részletek:  itt

(forrás: bgzart.hu)