Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.

Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:
•a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
•az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok támogatása;
•a budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása.

A pályázat témaköreire összesen 33 612 ezer forint áll rendelkezésre.

A pályázaton részt vehet minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.

A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.

A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő gép- és eszközbeszerzések.

A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 2016. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen. A borítékra rá kell írni:
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2016.

A benyújtás határidejének Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalába történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.

(forrás: http://infoszab.budapest.hu/)