A közelmúltban került meghirdetésre a Széchenyi 2020 program keretében a GINOP- 2.1.3-15 kódszámú pályázat, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „IPARJOG_15” pályázat.

A felhívások célja az újító ötletek szellemi tulajdonvédelmének, hazai, illetve nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

A pályázatok célja, hogy előmozdítsák a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

A GINOP-2.1.3-15 felhívásra a hat konvergencia régióból a mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok jelentkezhetnek; az Iparjog_15 felhívásra magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények pályázhatnak a magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése érdekében.

A GINOP-2.1.3-15 pályázat keretén belül a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 25-ig lehetséges. Pályázónként 1-6 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Az NKFIH az IPARJOG_15 pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2016 közötti időszakra összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít, ugyanarra a célra. Pályázatot benyújtani ez esetben legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

(forrás: http://jnszmkik.hu/)