A Miniszterelnökség számos lényeges ponton módosította a tavaly decemberben élelmiszeripari fejlesztésekre kiírt a 151 milliárd forintos pályázatot.

Az agrárszektor.hu készített egy összeállítást a legfontosabb változtatásokról.

A magyar Vidékfejlesztési Programban jelent emg „mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése” című felhívás, mely keretében mintegy 151 milliárd forintot szánnak élelmiszeripari beruházásokra.

A Miniszterelnökség február elején kétszer is korrigálta a felhívást. Az első változtatás február 5-én, a második február 9-én jelent meg. A február 5-i tartalmazza a lényeges korrekciókat, míg a második technikai jellegű változtatásnak tekinthető.

A február 5-i, tartalmi módosítás részeként változott a beadási határidő, pontosították és egyszerűsítették a felhívást, meghatározták a monitoring adatok körét, új értékelési rendszert alakítottak ki a foglalkoztatotti létszám növelésére, üzleti tervvel egészítették ki a mellékletet és az új munkahely fogalmának tisztázásával számos kiskaput zártak be. Emellett több más, kisebb változtatást is végrehajtottak.

A változtatás értelmében a pályázatokat első körben 2016. február 25. és 2016. április 25. között küldhetik be elektronikus úton a pályázók. Ezt eredetileg február 15-től tudták volna megtenni.

Az adatszolgáltatással érintett adatokat általában évente kell majd megadni, korszerűsítéseknél pedig visszamenőleg 3 évre referenciaként is fel kell majd tüntetni. A monitoring során meg kell majd adni a nettó árbevételt, az élelmiszer-feldolgozásból származó nettó árbevételt, a projekttel létrehozott munkahelyek számát, a kedvezményezettnél alkalmazott minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó adatokat, a teljes és az élelmiszer feldolgozásra jutó munkaerő felhasználást, az energetikára vonatkozó adatokat, illetve egyéb információkat is.

A foglalkoztatotti létszám esetén új értékelési rendszer lett. A régi felhívásban az új munkahelyek kapcsán a plusz pontok a következőképpen jártak: egy új munkahely esetén plusz három pont, kettő vagy annál több munkahely esetén plusz hat pont. azonban így a  munkahelyekre járó plusz pont független volt az elnyert támogatási összegtől. A módosítás ezen a gyakorlaton változtatott, így munkahely-teremtési szempontból hatékonyabbak lehetnek a pályázati pénzek. A plusz pontok most már függnek az elnyert támogatási összegtől.

Az új pontozási szempontok:
– Több mint 50 millió Ft / új munkahely: 0 pont
– 10- 50 millió Ft / új munkahely: 3 pont
– Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely: 6 pont

Pontosították a létrehozott új munkahely definícióját is. Az újonnan felvett munkavállaló például nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. További feltétel, hogy a felvett munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő
– kapcsolt vállalkozásának,
– partnervállalkozásának, vagy
– természetes személy közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

A pályázati felhívás mellékletei közé bekerült az üzleti terv is. Ez egy sablon excel fájl, amelyet a kitöltési útmutató alapján kell majd kitölteni. Az üzleti tervre 55 pontot (a maximum 100 pontból) kaphatnak a pályázók, így fontos a minőségi üzleti terv.

A módosítás értelmében bővült az elfogadható minőségi rendszerek köre is, így elfogadható most már a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj (MAMD) is.
Az elszámolhatóság további feltételei fejezetrész is bővült. Például a tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1. Ide került még bele a következő megkötés is: „a projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.”

(forrás: agrarszektor.hu)