Magyarországnak a 2007-2013-as fejlesztési időszakban 1855 milliárd Ft fejlesztési forrás állt rendelkezésére a humán közszolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek korszerűsítésére, kapacitások bővítésére, szakmai folyamatok megújítására.

Magyarországnak a 2007-2013-as fejlesztési időszakban a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 1855 milliárd Ft fejlesztési forrás állt rendelkezésére a humán közszolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek korszerűsítésére, kapacitások bővítésére, szakmai folyamatok megújítására.

Az EMMI a források lekötésére rendelkezésre álló határidőn belül, 2015. december 31-ig a TÁMOP esetében a leköthető pénzügyi keret 104%-ának, a TIOP esetében pedig 106%-ának megfelelő támogatást helyezett ki a kedvezményezettekhez. A 100%-ot meghaladó forráslekötés biztosítja, hogy tapasztalatok alapján hibás vagy szabálytalan pályázói (kedvezményezetti) elszámolások Magyarországnak ne okozzanak pénzügyi veszteséget.

Az EMMI 72 milliárd Ft értékben olyan, hazai költségvetési forrásból megvalósult programok, illetve beruházásokat vont az operatív programok körébe, amelyeket a 2014 előtt nem EU-s fejlesztési forrás terhére terveztek meg. Emellett a 100%-os forrásfelhasználáshoz a 15milliárd  Ft-tal járultak hozzá a kórházi infrastruktúrafejlesztést, 12,5 milliárd Ft-tal pedig a köznevelési intézmények eszközfejlesztését célzó projektek. Az EMMI 10 Mrd Ft összegű finanszírozási keretszerződést kötött az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) a TIOP programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatásokra. Ennek a hitelkeretnek a megnyitása a pályázói elszámolások értékelését követően történhet meg.

A projektgazdák jelenleg a záró elszámolások összeállításán, a minisztérium szakemberei pedig az ellenőrzések lefolytatásán dolgoznak. A mintegy 2000 helyszíni ellenőrzést elvégzése és az elszámolható összegek véglegesítése a 2016-os év legfontosabb feladata, az elszámolható forrás azonban a fenti kormánydöntések szerinti intézkedések eredményeként 100%-os lesz.

(forrás: kormany.hu, EMMI-Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság)