Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” címmel

Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:
 A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
 A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
 A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.

A pályázás során a következő két szolgáltatástípusból lehet választani:

A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés
Célja olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.

A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.
Megpályázható területek

Az A) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok, stb.

Maximálisan pályázható összeg az A) kategóriában: 10.000.000 Ft

B) Fogyatékosságügyi projektek

A B) kategóriában megpályázható tevékenységtípusok
 személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
 akkreditált képzés
 érzékenyítés (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
 felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
 infokommunikációs akadálymentesítés
 foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
 konferencia, workshop

Maximálisan pályázható összeg a B) kategóriában: 3.000.000 Ft

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma:
 A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
 A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei.

A fenti kritériumok kiegészítéseként:
 A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat nyilvános.

A megvalósítási időszak
A) kategória esetében 2016. szeptember 1-től 2017. április 30-ig
B) kategória esetében 2016. november 1-től 2017. április 30-ig tart.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 148 800 000 Ft. Az A) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 48 800 000 Ft, a B) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázat, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.

Önrész vállalása nem feltétel.

(forrás: http://fszk.hu/)