A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 8. pont szerinti kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatására.

A pályázat célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. július 1-től továbbra is ellátó helyi önkormányzat számára a Kstv. 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátáshoz a (10) bekezdés alapján igényelhető összeg biztosítása.

A támogatásra azon települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2016. július 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást továbbra is biztosítják.

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A támogatás mértéke a szolgáltató adatai, illetve számítása alapján az önkormányzat által becsült, a Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanoknál a 2016. II. félévben elvégzett sormunka tevékenységre vonatkozó, a helyi önkormányzat rendeletében a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapotra meghatározott közszolgáltatási díjjal figyelembe vett, a közszolgáltatási díjból befolyó bevétellel csökkentett összeg.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje – elektronikus feltöltés lezárása: legkésőbb 2016. július 13. 16:00 óra – papír alapon történő benyújtás: az elektronikus lezárást követő nap.

Részletek: itt

(forrás: kormany.hu)