A kormány az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról (a továbbiakban: Program).

A program alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy
– az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen;
– a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen;
– az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
– a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon;
– a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.

Ennek megfelelően a Program tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a II. 1. pontban meghatározott forrás terhére és erejéig az építtető Nemzeti Sportközpontokon (a továbbiakban: NSK vagy Építtető) keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az arra jogosult alanyi kör által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott kérelem alapján.

Kérelmet nyújthatnak be a jelen Tájékoztatóban jelzett feltételek teljesülése esetén: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálya alá tartozó települési önkormányzatok (községi, nagyközségi, városi, a fővárosi kerületi önkormányzat) [Ld. Mötv. 20-22.§] önállóan (konzorcium alakítása nem lehetséges).

Részletek: http://www.kormany.hu/download/0/52/c0000/Sportpark%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse

(forrás: kormany.hu)