A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdésében foglaltak értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban:

I.           Alapvetés

A Kbt. 5. § (3) bekezdése tekintetében az ajánlatkérő szervezet fogalmát tágan kell értelmezni, abba beletartozik valamennyi olyan entitás, mely általában, vagy egy konkrét beszerzés vonatkozásában az ajánlatkérő szervezet  törvényi kritériumainak megfelel.

Az őstermelő, illetve a családi gazdálkodó mentesítése a közbeszerzési kötelezettség alól ellentétben állna a Kbt. 2. § (7) bekezdésével is, mely rögzíti, hogy a Kbt. rendelkezéseitől csak abban  az esetben lehet eltérni, amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi.

Egy a Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján közbeszerzésre nem kötelezett szervezet, amely egy konkrét beszerzés megvalósításához legalább huszonötmillió forint összegű támogatást használ fel, csak abban az esetben nem minősül a Kbt. 5. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő szervezetnek, illetve abban az esetben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, amennyiben beszerzését a Kbt. 5. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban felsorolt támogatásokból (részletezve lásd alább) valósítja meg.

(forrás:palyazat.gov.hu)