A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 59/2016. (VI. 21.) számú közleménye a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról.

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a tenyésznyulat tenyésztésbe állító állattartók – figyelemmel a rendeletben szabályozott jogosultsági feltételekre – a tenyésznyúl tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe.

Támogatást tenyésznyulak után a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni. A támogatás mértéke a támogatási időszakban (a januári benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év július 1. és december 31. közötti időszak, a júliusi benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszak) tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

A támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki
• a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a

  • Törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

• nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
• nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
• megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,
• megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak feltételeknek,
• eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek,
• a génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási típusba tartozó fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet – tenyésztési hatóság által hitelesített – törzskönyvében vagy tenyésztési főkönyvében nyilvántartott legalább tíz tenyésznyulat a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban tenyésztésbe állított,
• rendelkezik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

A tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.
A tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyévet követő év január 1. és január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

(forrás: www.mvh.gov.hu)